Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/12/20071219-2.htm

Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?